Lillehammer Tak AS

Tlf. 948 72 240

post@lillehammer-tak.no

 

 

 

 

Lillehammer Tak AS

 

Flate tak

Sveisebelegg

Takisolasjon

Terrasser

Membraner

Radonsperre

Permanent Taksikring

Sedum

post@lillehammer-tak.no

Lillehammer Tak AS utfører taktekkingsarbeider på Flate tak, Terrasser, nedgravde Membraner og Radonsperrer.

Vi utfører også leveranse og montasje av Sedum, samt permanente taksikringsløsninger.

 

Vår visjon er at vi skal være en pålitelig samarbeidspartner for entreprenører, eiendomsbesittere

og privatkunder i Innlandet.

 

 

Vi